algemene aanpassingen!

 

 •    
  Algemene gangbare aanpassingen voor diverse baancondities
   
  Baan superglad, wel carrydown, bal hoekt minder dan drie boards A
  Baan superglad, wel break, bal hoekt meer dan drie boards B
  Baan redelijk glad, milde break, bal hoekt weinig tot niets C
  Baan redelijk glad, milde break, bal hoekt meer dan vijf boards D
  Baan glad, goede break, hoekmarge is groot E
  Frontarea droogt op, wel carrydown, bal pakt te vroeg op F
   
    A B C D E F
  Rustige loopsnelheid X X        
  Normale loopsnelheid       X    
  Snellere loopsnelheid     X   X X
  Minder zwaaisnelheid       X    
  Meer zwaaisnelheid X   X   X X
  Normale zwaaisnelheid   X        
  Meer loft X   X      
  Minder loft   X   X X X
  Minder lift X          
  Meer lift       X X X
  Meer turn X X X     X
  Minder turn       X X  
  Meer omwentelingen X X   X    
  Minder omwentelingen     X   X X
  Release meer naar 3/4 uur     X X    
  Release meer naar 5/6 uur X X     X X
  Meer of snellere handactie X   X      
  Minder of rustige handactie         X X
  Kortere bowlingswing X X X      
  Langere bowlingswing       X X X
  Zachte, agressievere bal gebruiken X X X      
  Normale strikebal gebruiken       X X  
  Hardere, gepolijste bal gebruiken           X
  Kortere loopafstand X X X      
  Langere loopafstand       X X X
  Stance aanpassing naar rechts X X X X    
  Stance aanpassing naar links         X X
  Andere strikelijn kiezen/olie zoeken           X
  Pindruk normaal       X X  
  Pindruk hoog X X X     X

  Algemene wetten van aanpassing

  In het algemeen geldt voor baancondities:
  Hoe gladder de condities, hoe dichter men de driehoek naar zich toe visualiseert
  Hoe droger de condities, hoe verder men de driehoek van zich af visualiseert
   
  In het algemeen geldt voor 30-60 ft:
  Hoe milder de reactie is op de laatste 30 ft, des te heftiger je moet spelen op de eerste 30 ft.
  Hoe heftiger de reactie is op de laatste 30 ft, des te milder je moet spelen op de eerste 30 ft.
   
  In het algemeen geldt voor foutlijn tot 30 ft:
  Hoe droger de banen zijn of worden op de eerste 30 ft, hoe groter/langer de techniek wordt
  Hoe gladder de banen op de eerste 30 ft, hoe kleiner/korter de techniek waarmee je start
   
  In het algemeen geldt voor trage condities:
  Hoe hoger de rolweerstand, hoe hoger de boxfinish van de bal
  Hoe lager de rolweerstand, hoe lager de boxfinish van de bal
   
  Voorbeeld
  Als de bal de eerste 30 ft traag doorloopt en de bal reageert mild achterin,
  visualiseer je de driehoek dichterbij, maak je de techniek korter en kleiner,
  pak je een gepolijste bal met een lange(re) slag en speelt met meer handactie
   
  Boxfinish:
  Hoe de bal origineel afgewerkt is in de fabriek zoals hij uit de doos komt
   
  Balkeuze 0-30 ft:
  Hoe meer frictie, des te meer grit en lengte, weinig tot geen loft
  Hoe minder frictie, des te minder grit en lengte, meer loft
   
  Balkeuze 30-60ft:
  Hoe minder frictie, des te meer handactie en/of lager de RG
  Hoe meer frictie, des te minder de handactie en/of hoger de RG
  Aanpassingen kunnen per stuk worden gebruikt of in zijn geheel, afhankelijk van de speelsituatie, conditie van de bowler, originele stijl van spelen, gebruikt materiaal, line-up, handactie en mentale preshotroutine.
   
  Bron: Bowl-Rite
  Match the Lane, catch the Game

   

  Naar boven

 •     Teller