de zwaai!

 

De pendulum swing ( De natuurlijke zwaai ).

  Inleiding. 

Zoals de approach is de pendulum swing een van de basisbewegingen die men moet bezitten om een goed bowler te worden en dit betekent hierbij dus dat dit zeer belangrijk is. Een goede pendulum swing zorgt er voor dat je een goede precisie hebt.

 Bovenaanzicht van de pendulum swing.

Je beeld je in dat er rondom je een klok hebt met recht voor je 12 uur

en recht achter je 6 uur.

Bij de pushaway duwt men de bal weg tussen het uur 12 en 1. Gedurende de backswing ( achterwaartse zwaai ) komt de bal tussen 5 uur en 6 uur terecht. Bij het terug vooraan komen van de bal zal de bal terug uitkomen tussen de 12 uur en 1 uur.

Voor linkshandige is dit wegduwen tussen 11 uur en 12 uur, de backswing bevindt zich tussen 6 uur en 7 uur en de release van de bal zit weer tussen 11 uur en 12 uur.

                   

Om een maximale precisie te krijgen moet de spatie tussen de backswing en de voorwaartse swing maximaal 2 inches ( 5 cm ) zijn.

Zijaanzicht van de pendulum swing.

De volgende figuur laat zien waar de bal zich moet bevinden in elke stap. Na de 1e stap is de arm uitgeduwd maar niet volledig gestrekt en de bal iets voor het lichaam. Na de 2e stap bevindt de bal zich juist achter het lichaam. Na de 3e pas is de bal op het hoogste punt. Let hier wel op dat deze hoogte steeds dezelfde is zodat de timing steeds dezelfde blijft.

Na de 4e stap is de bal van zijn hoogste punt naar het laagste gezakt. Hierna vervolgt men de beweging gewoon verder, tot men in de eindpositie uitkomt. Deze eindpositie wordt nog uitvoerig besproken in het hoofdstuk eindpositie.

De snelheid van de pendulum swing wordt bepaald door de zwaarte van de bal. Men moet ten alle tijden vermijden dat men kracht gaat gebruiken. De timing van de aanloop is dus zeer belangrijk. Men past dus steeds aan met de snelheid van stappen of de hoogte van de pushaway.

NAAR BOVEN