spares op rechts!

 

De spare aanpassingssystemen voor rechtshandige bowlers

In de loop der jaren zijn er heel wat spare-systemen ontwikkeld. Het beste zijn natuurlijk die spare-systemen, die op een wiskundige ondergrond zijn gebaseerd en waarbij gebruik is gemaakt van de onderlinge verhoudingen van de verschillende baansegmenten.

De meeste systemen hebben als uitgangspunt of een verandering van de approach-positie ten opzichte van je mikpunt of een verandering van je mikpunt ten opzichte van je approach-positie.
We zullen hieronder de volgende drie spare-aanpassingssystemen bespreken:

Het Amerikaanse 3-6-9 spare-aanpassingssysteem.
Het Zweedse 3-6-9 spare-aanpassingssysteem
Het 2 - 4 - 6 spare-aanpassingssysteem.

Het Amerikaanse 3-6-9 spare-aanpassingssysteem.

Bij dit systeem blijft het mikpunt gelijk en wordt de aproach-positie overeenkomstig aangepast.
Voor de centrum spares en de linker spares wordt een centrum en een linker spare lijn gebruikt met je strike-spot als mikpunt.
Voor de rechtse spares wordt een rechtse spare lijn gebruikt met de derde of vierde arrow als mikpunt.
Als strike-spot wordt over het algemeen de tweede arrow gebruikt.
Dit zullen we bij bespreking van het systeem dan ook aanhouden.
Belangrijk bij het innemen van de juiste startpositie is natuurlijk het juist bepalen van de keypin en het raakpunt van de keypin.

Spares in het centrum.

Keypin

Spot

Aproach-positie

1-pin

Tweede arrow

Strike positie

5-pin

Tweede arrow

Strike positie

Spares op links

Keypin Spot Aproach-positie

2-pin en 8-pin

Tweede arrow

Drie boards rechts van strike positie

4-pin

Tweede arrow

Zes boards rechts van strike positie

7-pin

Tweede arrow

Negen boards rechts van strike positie

Spares op rechts

Keypin Spot Aproach-positie

10-pin

Derde arrow

10 pin positie

6-pin

Derde arrow

Drie boards rechts van 10 pin positie

3-pin en 9-pin

Derde arrow

Zes boards rechts van 10 pin positie 

 

De strike-positie en de 10-pin positie zul je zelf moeten bepalen

Pinopstelling

Het Zweedse 3-6-9 spare-aanpassingssysteem

In de Zweedse methode is een variant op het 3-6-9 spare-systeem ontwikkeld.
Hierbij worden alle spares via een zelfde mikpunt (de 3e arrow) gemaakt
Uitgaande van de verhoudingen wordt de strikestartpositie via de 3e arrow bepaald.
Deze startpositie wordt de spare startpositie voor alle te maken spares via de 3e arrow; hiervoor moet ongeveer 7 á 8 boards naar links worden opgeschoven.

Spares in het centrum

Keypin Spot Aproach-positie
1-pin Derde arrow Strike-positie
5-pin Derde arrow Strike-positie

Spares op links

Keypin Spot Aproach-positie
2-pin en 8-pin Derde arrow Drie boards rechts van de strike-positie
4-pin Derde arrow Zes boards rechts van de strike-positie
7-pin Derde arrow Negen boards rechts van de strike-positie

Spares op rechts

Keypin Spot Aproach-positie
3-pin en 9-pin Derde arrow Drie boards links van de strike-positie
6-pin Derde arrow Zes boards links van de strike-positie
10-pin Derde arrow Negen boards links van de strike-positie

Pinopstelling

Het 2 - 4 - 6 - spare-aanpassingssysteem.

Bij dit systeem blijft je aproach-positie gelijk, terwijl het mikpunt gewijzigd wordt.
Er wordt van dezelfde spare lijnen gebruik gemaakt als bij het 3 - 6 - 9 spare-aanpassingssysteem.
Ook bij dit systeem wordt uitgegaan van de strike start positie en de 10-pin startpositie.
Deze posities zul je dus eerst moeten bepalen, voordat je dit systeem kunt toepassen.

Spares in het centrum.

Keypin Aproach-positie Spot
1-pin Strike positie Tweede arrow
5-pin Strike positie Tweede arrow

Spares op links

Keypin Aproach-positie Spot
2-pin en 8-pin Strike positie Twee boards rechts van de tweede arrow
4-pin Strike positie Vier boards rechts van de tweede arrow
7-pin Strike positie Zes boards rechts van de tweede arrow

Spares op rechts

Keypin Aproach-positie Spot
10-pin 10 pin positie Derde arrow
6-pin 10 pin positie Twee boards links van de derde arrow
3-pin en 9-pin 10 pin positie Vier boards links van de derde arrow

In deze systemen worden de basis raakpunten op de keypin aangegeven.
Als je het raakpunt recht op de keypin moet hebben, dan zul je bij het 3-6-9 systeem je aproach-positie nog anderhalf board moeten wijzigen (dus meer naar rechts).
Bij het 2-4-6 systeem kun je de spot nog een board aanpassen (naar links).
Uiteraard is er ook een systeem voor
linkshandige Bowlers

U kunt dit artikel downloaden in PDF-formaat

NAAR BOVEN

    Teller