Baancondities!

 

Het aanpassen aan baancondities

          Inleiding.

Het is je waarschijnlijk al op gevallen dat een baan glimt en de ring die je op je bal terug vind nadat deze terug gekomen is. Dit wordt veroorzaakt door de olie die er op de baan ligt. Deze wordt op regelmatige basis vernieuwd.

De olie beschermt het baanoppervlak. Hierdoor krijgt de bal een glijfase in de eerste meters van de baan.

Hoeveel olie er op de baan ligt is afhankelijk van :

     ·     Het aantal gespeelde games.

     ·     Het nabij zijn van warmte bronnen zoals licht en verwarming.

     ·     De poreusheid van het baan oppervlak (hoe oud zijn de banen, hout of kunststof)

     ·     Het type en de hoeveelheid van de olie.

De manier en de hoeveelheid van oliën is zeer belangrijk voor de reactie van de bal op de baan. Je hebt alle waarschijnlijk wel al eens voorgehad dat je begint te bowlen en dat je de eerste worpen de eerste kegel niet raakte of te dik raakte. Dit komt door het feit dat er meer of minder olie op de baan ligt ten opzichte van de vorige keer dat je gespeeld hebt. Tevens is het belangrijk om te weten waar de olie zich bevind. Het is ook belangrijk om te weten of er veel is gespeeld op de baan, hierdoor kunnen er lijnen zijn die niet meer te bespelen zijn voorkomen.

In dit hoofdstuk gaan we dan ook zien hou je het beste reageert op deze baansveranderingen. We gaan ook de 3 voornaamste baancondities zien die er voorkomen. Maar eerst gaan we zien dat men een consequente speelstijl nodig heeft om op baansveranderingen te kunnen reageren.

Nood aan een consequente speelstijl.

Het is eigenlijk niet moeilijk om aan te nemen dat je nood hebt aan een steeds dezelfde worp. Als je niet weet waar je gooit heeft het ook geen nut dat je jezelf gaat verplaatsen naar een positie waar je meer kans zou hebben op strikes. Je hebt dus nood aan een goed uitgevoerde pendulum swing ( rechte armzwaai ). Het ritme van je passenpatroon moet hiervoor ook goed uitgevoerd zijn en je passenpatroon moet ook evenwijdig met je speellijn zijn. De release moet ook steeds hetzelfde zijn, anders heeft het weinig nut dat je de volgende suggesties gaat uitproberen.

Het komt er eigenlijk op neer een goede technische worp te gooien. Als je dit hebt kun je naar de baancondities van de baan gaan kijken en daarop volgende noodzakelijke aanpassingen bepalen.

De 3 meest voorkomende baancondities.

De drie basispatronen van banen zijn een natte, een droge, een medium geoliede baan. Probeer deze patronen zo snel mogelijk te bepalen.

Dit kan je door gewoon al eens naar de banen te kijken. Zie je dat de banen blinken of niet, zijn het houten of kunststoffen banen, zie je versleten stukken op de baan, ... Door naar het olie spoor op je bal te kijken kan je ook al veel zien. Als je bal terug komt kijk dan hoe breed je oliespoor is, hoe breder het oliespoor des te meer olie er op de baan ligt. Tenslotte kan je ook zien hoe de banen liggen door te kijken naar de reactie van de bal.

HET IS HEEL BELANGRIJK OM DEZE BAANCONDITIES ZO SNEL MOGELIJK TE ONDERSCHEIDEN.

* Droge banen.

Je bal zal waarschijnlijk te ver doorhoeken. Dit wil zeggen dat je zijdelingse spin van je bal meer zal omgezet worden in hoekpower. Men neemt hiervoor best een bal die niet te veel hoekpower heeft, hiervoor zijn blinkende ballen het meest geschikt. Het is beter dat men nu over de 3e of 4e pijl gaat gooien.

* Natte banen.

Hier zal het juist het omgekeerd zijn als bij de droge banen je bal zal niet veel inkomen waardoor je de eerst kegel ( de headpin ) niet zal raken. Je neemt het best hiervoor een bal die zeer vroeg zal hoeken bij normale banen. Hiervoor gebruikt men meestal een geschuurde bal, deze is veel grover en zal dus meer grip hebben op de baan. Men speelt ook het best vanuit de 1e of 2e pijl.

* Medium banen.

Deze baanconditie ligt tussen de natte en de droge baan in. Hier is er juist genoeg olie op de banen. Hiervoor neemt men dus ook ballen met een normaal hoekpatroon. Dit zijn ook de meest voorkomende banen. Men speelt hier best op de 2e of 3e pijl.

Je instellen op deze baancondities.

Het aanpassen aan de baancondities betekent dat je je moet instellen op de condities (oliepatroon, soort banen, soort kegels,...). Wie het snelste merkt wat er aan de hand is met de banen is diegene die zich het snelste aan het aanpassen is. Hierdoor heeft deze speler een kleine voorsprong op de concurrentie.

Er zijn 2 basis regels waarmee je moet rekening houden :

   n  Beweeg je op de approach in de richting van de fout. Dit betekent dat als de bal de     headpin te dun raakt dat men naar rechts moet opschuiven op de approach (Dit wel voor rechtshandigen).

   n   Speel in de richting van de baanconditie. Dit wil zeggen dat men best tegen de olie aan speelt.

Denk er steeds aan dat het heel belangrijk is dat je je steeds terug oplijnd dit naargelang de lijn die je speelt.

Speel in de richting van de condities.

In de richting van de banen spelen betekent dat je het maximum uit de baan kunt halen. Welke conditie er ook is aangebracht.

   n   Als de banen goed geolied zijn, speel dan beter meer van rechts.

   n   Als de banen droog liggen, speel dan beter met een hoek.

Op geoliede banen is een degelijke hoekbal bijna onmogelijk te spelen. De zijdelingse spin zorgt ervoor dat je op zulke condities meer glijfase verkrijgt. Vertraag dus je spel en breng de bal vroeg op de baan, zo dicht mogelijk bij de foutlijn en desgevallend zelfs voor de foutlijn ( de foutlijn zal niet afgaan omdat de snelheid van de bal te hoog ligt ). Deze handelswijze bezorgd je bal meer rolfase.

Op droge banen verkrijg je meer hoek. Gebruik hierbij de suit-case release en laat de baancondities in je voordeel werken.

The perfect strike.

Tijdens het spelen moet men steeds streven om de bal zo te spelen dat men de headpin zo raakt dat men de perfect strike krijgt.

Bij een perfecte strike neemt de bal de headpin op de 17e lat. Hierdoor zal de headpin de 2, 4 en 7-pin meenemen. De bal zal zijn weg vervolgen zodat deze de 3-pin zo raakt dat deze de 6 en 10-pin meeneemt. Nu zal de bal op de 5-pin uitkomen en deze neemt de 8-pin mee. Om dan zo op de 9-pin uit te komen en deze om te rollen.

 Waar op te letten als men speelt.

Er zijn bepaalde zaken waar men heel goed moet op letten als men aan het spelen is of als men begint op een baan te gaan spelen.

Als men begint gaat men eerst op zoek om de headpin te raken. Als men dit heeft gedaan maar men raakt de headpin niet op de juiste plaats dan moet men  aanpassingen maken om juist in de pocket uit te komen. Zie Strike-aanpassing

NAAR BOVEN

    Teller