Eindpositie!

 

Inleiding:
Van het moment dat de bal gelost is kan men niets meer doen om het resultaat te veranderen. Om deze reden is de eindpositie zeer belangrijk.

Een goede eindpositie laat een goede release (loslaten van de bal) en een goede follow-through (afmaken van de zwaai nadat de bal is gelost) toe. Dit zorgt er zo voor dat we meer werking krijgen in de kegels en meer precisie bij het werpen van de bal.

Op het loslaten van de bal en de follow-trough komen wij later terug.

De slide:
Na de 4e pas zullen we de voet even verder laten glijden om zo een stevige eindpositie te bekomen. Dit veder laten glijden van de voet noemt men de slide. Tijdens deze slide komt de rechtervoet voor de rechtshandige (de linkervoet voor de linkshandige) achter het lichaam van de speler terecht. Hierdoor bereik je 3 zaken :

- Je plaatst je heup meer naar binnen zodat de bal vrij kan passeren.
- Je krijgt een grotere basis waardoor je een betere balans kan verkrijgen.
- Je verplaatst je gewicht meer boven je steunvoet waardoor je een betere balans krijgt.

Kijk goed uit dat je goed door je knieën zakt want dit zorgt voor een krachtigere release.

Zijaanzicht van de eindpositie:
Op de volgende afbeelding zien we het zijaanzicht van de eindpositie. Hier zien we dat de eindpositie veel weg heeft van de stance. De rug blijft onder dezelfde hoek als die toen we de stance aannamen. De schouders zijn ook nog steeds evenwijdig met de foutlijn en even hoog. De knie is nog steeds in gebogen toestand zodat we een lijn kunnen maken van de teen over de knie naar de kin van de speler. De rechtervoet (de linkervoet voor de linkshandige) is achter het lichaam komen te liggen, zoals gezien in het vorige punt "de slide".

De steunarm waar de bal op lag tijdens de stance is nu verplaatst naar de zijkant en dient nu als balansarm. Let er wel op dat deze niet te hoog wordt geplaatst, anders gaat je schouders gemakkelijker zakken en dit is niet goed voor je balans. De bowlingarm zal in een vloeiende opwaartse beweging naar de schouder van de speler gaan. De positie van de pols en de hand blijven hetzelfde. Men kan nu gemakkelijk de handpalm zien. Als men hier de achterkant van de handpalm ziet is dit niet goed maar hier zullen we nog op terug komen tijdens de release.

NAAR BOVEN

    Teller