bOWLINGTERMEN!

 

 •   
  Lijst met bowlingtermen en wat ze "vrij" vertaald betekenen
  Approach: De aanloop van een baan.
  Arrow: De oriëntatie pijl op de baan.
  Backswing: Achterzwaai.
  Baldeflectie: De weg van de bal na het contact met de pins.
  Ballfit: De manier waarop een bowling bal geboord is.
  Balltrack: Het gedeelte van de bal dat contact heeft met de baan.
  Blind score: De gegeven score voor een afwezig team lid.
  Break point: Het punt waarop de bal naar de pins toebuigt.
  Brooklyn: Een strike gescoord via de 1-2 pocket (voor rechtshandige).
  Centerdot: De middelste rij dots, meestal groter dan de andere.
  Chop: Het missen van de achterste pin van een 2 pins spare.
  Coating: De beschermlaag die men op het hout van de baan gelegd heeft om ze te beschermen.
  Curve: Een bal die na de release naar links beweegt.
  Delivery: De zwaaibeweging met de arm tijdens de aanloop.
  Dode bal: Een bal zonder of met weinig pin action.
  Drift: Het afwijken naar links of rechts tijdens de aanloop.
  Dot: De oriëntatie stip op de baan.
  Double: Een dubbele strike.
  Dutch 200: Een game met een score van precies 200 punten waarbij afwisselend een strike en een spare gegooid wordt.
  Follow-through: De beweging van de arm nadat de bal is losgelaten.
  Foutlijn-hoek: De weg die de bal gaat van de foutlijn tot de arrows.
  Frame: Een van de tien beurten van een game.
  Game: Een spel, een game is in bowling opgebouwd uit 10 frames.
  Goot: De ruimte naast de baan.
  Handicap: Compensatie punten.
  Headers: Het voorste gedeelte van de bowlingbaan (tot de arrows).
  Huisbal: Een bal die het bowlingcentrum beschikbaar stelt en waarmee iedereen mag gooien.
  Headpin:

  Voorste pin (kegel).

  Hook: Een bal die na een rechte glijlijn scherp afbuigt.
  Keypin: De pin bij een spare combinatie die je moet raken om de combinatie om te gooien.
  Kickback: De zijwanden van het deck.
  Lanetrack: Dat gedeelte van de baan waar veel op gerold wordt, daar vertoond de lak soms sporen van erosie.
  Lane conditioner: Een olieachtige substantie die men op de baan aanbrengt.
  League: Een competitie.
  Lift: Een opwaartse beweging van de vingers bij de release.
  Locator dots: De dots op de approach.
  Loft: De afstand waar je de bal op de baan plaatst.
  Mark: Een strike of een spare.
  Perfect game: Een 300 game.
  Pin: Kegel.
  Pin action: Actie van de pins veroorzaakt door de bal.
  Pindeck: Het gedeelte van de baan waar de kegels staan.
  Pindeflectie:  De weg van de pins nadat ze omvergeworpen zijn door de bal.
  Pinfall: Totaal aantal gescoorde pins.
  Pocket: Juiste plek voor een strike.
  Pocketbal: Een bal die de pocket zone raakt.
  Pro Shop: Bowling winkel.
  Pushaway: De beweging waarmee men de zwaai inzet.
  Rechte bal: Een bal zonder curve.
  Release: Het moment dat de hand de bal loslaat.
  Scratch: Een score zonder handicap
  Serie: Pinfall van aantal games.
  Sheet: Het score formulier.
  Single: Enkelspel.
  Spare: 10 pins omgegooid in 2 beurten.
  Split: Na de eerste worp van een frame zijn de kegels zo omgeworpen dat er tussen de twee of drie overige altijd een kegel weg is.
  Spot: Oriëntatie punt op de baan.
  Strike: 10 pins omgegooid in één beurt.
  Stance: De beginhouding.
  Sweep: Het hek dat de pins wegveegt.
  Trio: 3 persoonsteam.
  Turkey: 3 strikes op een rij.
  Turn: De draaiing die je aan de bal met de onderarm meegeeft.
  Uitstriken: Een rij opeenvolgende strikes t/m de drie strikes in de 10e frame.
  Voetfout: Fout door foutlijn overschrijding.
  Werkende bal: Een bal die pin actie veroorzaakt.
  Zwart houden: Strikes of spares blijven gooien.

  Naar boven

 •     Teller