Berekening vijfde, cq vierde persoon!

 

                   

Score berekening voor de vijfde speler.      
             
Het komt wel eens voor, dat een team niet compleet is.  
Normaal bestaat een team uit vijf personen.    
Als er nu een team is die niet met vijf personen speelt maar met vier, 
dan moet het gemiddelde uitgerekend worden voor de vijfde persoon.
Dit uitrekenen is blijkbaar niet bij iedereen bekend hoe dit gaat.
             
Om het een en ander duidelijk te maken volgt hier een voorbeeld.
             
Naam  Game 1 Game 2 Game 3 totaal    
Speler A 123 164 165 452    
Speler B 150 120 158 428    
Speler C 124 128 166 418    
Speler D 129 158 172 459    
      Team totaal 1757    
             
Nu kun je het gemiddelde uitrekenen voor de vijfde speler  
Dit gaat als volgt:           
Je deelt het teamtotaal door het aantal games die gespeeld zijn door de vier personen.
Ieder persoon heeft 3 games gespeeld dat wordt dan in totaal 4x3 =12 games.
De berekening wordt dan als volgt teamtotaal 1757 gedeeld door 12.
De uitkomst hier van is 146,42        
Nu gebruik je het cijfer voor de komma, dus wat achter de komma staat wordt niet gebruikt
Van dit cijfer haal je 10 punten af, dus 146 min 10 maakt 136  
Deze 136 wordt dan de score van de vijfde persoon.    
Bij deze 136 hoort ook een handicap bij.      
In dit geval is dat 31          
De handicaplijst hangt op het bord.       
             
Voor de officiele uitslag ziet de scorelijst er als volgt uit  
             
Naam  Game 1 Game 2 Game 3 totaal    
Speler A 123 164 165 452    
Speler B 150 120 158 428    
Speler C 124 128 166 418    
Speler D 129 158 172 459    
Dummy 136 136 136 408    
      Team totaal 2165    
             
Wordt er gespeeld met 3 spelers (wat het minimum aantal spelers is), 
dan deel je het teamtotaal door 9      
Je krijgt dan twee dummy's.        
Een voorbeeld:          
             
Naam  Game 1 Game 2 Game 3 totaal    
Speler A 123 164 165 452    
Speler B 150 120 158 428    
Speler C 124 128 166 418    
             
             
      Team totaal 1298    
Teamtotaal 1298 gedeeld door 9 = 144,22      
Gemiddelde van de dummy's wordt dan 144 min 10 = 134  
             
De officiële uitslag wordt dan:        
             
Naam  Game 1 Game 2 Game 3 totaal    
Speler A 123 164 165 452    
Speler B 150 120 158 428    
Speler C 124 128 166 418    
Dummy 1 134 134 134 402    
Dummy 2 134 134 134 402    
      Team totaal 2102    

Naar boven

    Teller