Bedrijfsleague rbc!

 

 •    

  Kort reglement Bedrijfscompetitie RBC Coevorden

   

  1. Een wedstrijd wordt gespeeld met minimaal 3 spelers en maximaal 5 spelers. Een team mag maximaal 5  reservespelers opgeven. Per wedstrijd worden er 3 games gespeeld

   

  2. Er mogen geen spelers uit andere teams worden gehaald

   

  3. De gebruikte handicapformule is 70% van 180. De handicap van clubleden en competitie bowlers zijn allemaal 0

   

  4. Bij het begin van het seizoen wordt de handicap gehanteerd waar men het vorig seizoen mee is geëindigd.

   

  5. De handicappunten van een nieuwe speler en een speler die langer als 1 seizoen niet gespeeld heeft in de RBC-competitie, wordt berekend na het spelen van de eerste 3 games.

  Daarna wordt na iedere wedstrijd de handicap opnieuw berekend

   

  6. De ingooitijd is 30 minuten ingaande na het opstarten van de banen. Daarna start automatisch de wedstrijd.

   

  7. Kom op tijd, de starttijd is stipt om 20.00 uur, dit om de competitie zo goed mogelijk te

  laten verlopen.

   

  8. De competitie zal volgens het 4 punten systeem worden gespeeld, per game wordt 1 punt toegekend over de hoogste pinfall inclusief de handicap.

  Daarbij nog te tellen, 1 punt over het totaal pinfall exclusief de handicap.

  Bij gelijk aantal punten iedere partij een ½ punt. Een speler van rechts heeft altijd voorrang. 

   

  10. Als een team zich afmeld, moet deze de wedstrijd binnen twee weken inhalen.

  Wordt deze wedstrijd niet binnen twee weken gespeeld, is deze met 4-0 verloren .

   

  11. De handicap per team bestaat uit de som van de handicap van de individuele (die avond opgestelde) spelers.

   

  12. Als er met minder dan 5 bowlers gespeeld wordt, Moet men het gemiddelde - 10 nemen van de spelende personen en dit beschouwen als 5e, cq 4e persoon.

  ook de handicap wordt hierbij bepaald.

   

  13. Komt een speler/team te laat, dan kan deze de game nog meespelen tot het moment dat de tegenstander de tweede frame heeft afgemaakt. Is de speler/team later dan dient er een blindscore ingevuld te worden voor deze game, gemiddelde speler -10.

   

  14. Er mag tijdens een wedstrijdavond niet van spelers gewisseld worden.

   

  15. Het is een speler alleen toegestaan om met het computersysteem: de spelers te selecteren, een speler blind te zetten, een score te wijzigen indien er een foute telling plaatsvond na goedkeuring van de tegenpartij.

   

  16. Een pin die door toedoen van de machine omvalt, dient opgezet te worden. Een bal die uit de goot komt en één of meerdere pins omwerpt, telt niet mee in de score. 

   

  17. Klachten en vragen moeten nog dezelfde avond worden gesteld.

   

  18. Elke teamcaptain is verantwoordelijk voor:

  - het naleven van dit reglement door zijn team

  - is de contactpersoon met de wedstrijdcommissie voor vragen of problemen

  - het afbellen van de tegenpartij en het bowlingcentrum bij het niet spelen van zijn team 

   

  19. Zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist te allen tijde de wedstrijdcommissie, in overleg met de directie. 

   

  De Wedstrijdcommissie

  Naar boven

   

   

 •     Teller